جستجوی پیشرفته
فروش

فروش آپارتمان در برج لوکس امپریال کوهک چیتگر

بلوار کوهک (دیروز)
مبلغ: 7,300,000,000 تومان
3
اتاق
2
سرویس بهداشتی
145
متر مربع
1400
سال ساخت
فروش

خرید آپارتمان در بلوار کوهک چیتگر

(دیروز)
مبلغ: 8,250,000,000 تومان
3
اتاق
2
سرویس بهداشتی
165
متر مربع
سال ساخت
فروش

فروش آپارتمان در برج ونوس کوهک

بلوار کوهک (4 روز پیش)
مبلغ: 6,223,000,000 تومان
2
اتاق
سرویس بهداشتی
127
متر مربع
سال ساخت
فروش

فروش آپارتمان در برج رضوان کوهک چیتگر

بلوار کوهک (5 روز پیش)
مبلغ: 5,300,000,000 تومان
2
اتاق
1
سرویس بهداشتی
124
متر مربع
1396
سال ساخت
فروش

فروش آپارتمان نوساز در بلوار کوهک چیتگر

بلوار کوهک (5 روز پیش)
مبلغ: 5,320,000,000 تومان
3
اتاق
2
سرویس بهداشتی
138
متر مربع
سال ساخت
فروش

فروش آپارتمان در برج پارسیان شهرک راه آهن

شهرک راه آهن (7 روز پیش)
مبلغ: 4,795,000,000 تومان
3
اتاق
2
سرویس بهداشتی
137
متر مربع
1387
سال ساخت
فروش

فروش آپارتمان نوساز در همراه شهر منطقه 22 تهران

(10 روز پیش)
مبلغ: 3,648,000,000 تومان
2
اتاق
1
سرویس بهداشتی
114
متر مربع
1400
سال ساخت
فروش

فروش آپارتمان در طبقه بیستم برج آسمان 7 دریاچه چیتگر

(12 روز پیش)
مبلغ: 3,996,000,000 تومان
2
اتاق
1
سرویس بهداشتی
111
متر مربع
سال ساخت
فروش

فروش آپارتمان در برج آسمان با ویو دریاچه چیتگر

شهید باقری (12 روز پیش)
مبلغ: 4,104,000,000 تومان
2
اتاق
2
سرویس بهداشتی
114
متر مربع
سال ساخت